Održana 204. redovita sjednica Vlade HNŽ-a

Na 204. redovitoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, s ciljem poticanja sudjelovanja njenih tijela u provedbi prekograničnih i drugih EU projekata, dana suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za prijavu na ADRION INTERREG projekt pod nazivom ”Partnerstvo za borbu protiv erozije plaža”. Radi se o projektu u kojem sudjeluju partneri iz Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske i Italije, a koji se realizira u svrhu provedbe sljedećih ciljeva: utvrditi i provoditi okvire politike, strategije i aktivnosti temeljene na zaštiti i poboljšanju prirodnih i kopnenih i morskih staništa, identificirati i prenijeti dobre prakse u odabranim pilot područjima (općina Neum u HNŽ-u), utvrditi akcijske planove za jačanje provedbe postojećega / novoga Integriranog upravljanja obalnim područjem te razviti i provesti zajedničke strategije na Jadranskom i Jonskom moru za očuvanje bioraznolikosti, također uzimajući u obzir antropogene djelatnosti na moru: turizam, akvakulturu, naselja i dr.

Vlada je usvojila i Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o prijavi na INTERREG IPA CBC PROGRAM Hrvatska-BiH-Crna Gora Adrion Interreg te Informaciju o prijavi prijedloga projekta na poziv Interreg-IPA ADRION program.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Popis poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva danas je usvojena Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata Raštani Mostar 1, 2, 3, 4 i 5, zatim LIWNO 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na lokalitetu Polog Mostar, FNE E SOLAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na lokalitetu Raštani Mostar, zatim FNE Ravnice 1 i 2 na području Blagaja Mostar, FNE JURIĆ Rodoč Mostar i POWER SOLAR 5 na lokaciji Blizanci Čitluk.

Vlada je dala suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnoga poziva za pomoć znanstvenicima i mladim znanstvenicima-istraživačima s pozicije ”Grant pojedincima” u iznosu od 240.000,00 KM. Tom će odlukom Vlada pružati potporu  mladim znanstvenicima u istraživačkim projektima i realizaciji njihovih znanstvenih radova.

Vlada HNŽ danas je raspravljala o Strategiji za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za razdoblje 2022.-2027. te time izrazila opredijeljenost za sudjelovanjem u procesu uskladbe i dogovaranja jedinstvenih načela javne uprave u FBiH s predstavnicima Federalnoga ministarstva pravosuđa i drugih županija.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, donesena je Odluka o usvajanju Kvartalnoga izvješća realiziranja Programa financijske konsolidacije Županijske bolnice dr. Safeta Mujića Mostar za prvo četveromjesečje 2023. godine.

Također, Vlada je, nakon opsežne rasprave u svezi s problematikom zdravstvenih djelatnika, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila sljedeće zaključke:

– Dostavljeni prijedlog Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNŽ-a upućuje se svim zdravstvenim ustanovama (poslodavcima) sa zahtjevom za njihovo mišljenje glede cjelokupnoga prijedloga Kolektivnoga ugovora.

– Traži se financijska procjena potrebnih sredstava za svaku zdravstvenu ustanovu u pogledu zahtjeva iznesenih u poglavlju V. Plaće i naknade Prijedloga kolektivnoga ugovora.

– Mišljenje i procjenu potrebnih financijskih sredstava zdravstvene ustanove dužne su dostaviti Vladi HNŽ-a u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva. Dostavljena mišljenja o Prijedlogu kolektivnoga ugovora i procjene potrebnih financijskih sredstava od strane zdravstvenih ustanova bit će dostavljeni njihovim osnivačima i zatraženo očitovanje o njima koje će dostaviti Vladi HNŽ-a u roku od sedam dana od dana prijema.

– Po primitku svih očitovanja, Vlada HNŽ-a će u roku od sedam dana Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uputiti odgovor koji će sadržavati stajalište Vlade prema Prijedlogu kolektivnoga ugovora.

– Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i bit će dostavljeni svim zdravstvenim ustanovama, njihovim osnivačima i Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar.

Za realiziranje ovih zaključaka Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Također je usvojila i Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ured za zakonodavstvo Vlade HNŽ-a da se žurno očituju u svezi s mjerodavnošću Vlade u vođenju pregovora za pokretanje postupka i zaključivanje Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ-a, sukladno Zakonu o radu i zahtjevu Nezavisnoga sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Vlada je danas dala suglasnost Ministarstvu za pitanja branitelja za potpisivanje Sporazuma po Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih branitelja i Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida za 2023. godinu, u iznosu od 400.000,00 KM. Usvojila je i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovih obitelji.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva financija HNŽ-a o aktivnostima koje provodi na izradi Prednacrta izmjena i dopuna Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Usvojen je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

Najčitanije

Đani Rahimić: Za uređen, čist i zelen Grad Mostar trebamo pomoć građana

"Daj zemlji priliku" je projekt Običnog radija koji za...

Irena Rozić: Pritisci na prirodu su veliki, moramo raditi na očuvanju ekosustava

Zaštićeno područje je geografski jasno određen prostor koji je namijenjen...

Monika Ćubela Savić: Ostvarila mi se želja kao djeteta da budem novinarka

Upoznali smo vas sa činjenicom da Filozofski fakultet Sveučilišta...

Objavljena prva anketa za EU izbore

DNEVNIK Nove TV prvi je objavio istraživanje o ozračju...

Modrić ostaje u Realu

Kako se klupska nogometna sezona bliži svome kraju, a...

Ivan Turudić u ponedjeljak na posao

Novi glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić, izabran...

Plenković: Parlamentarna većina funkcionira odlično

Premijer Andrej Plenković u subotu je izjavio da je...

Peru proglasio ‘transseksualizam’ mentalnom bolešću

Vlada Perua objavila je u petak dekret kojim proglašava “transseksualizam” mentalnim poremećajem....