U Centralnu banku BiH stigle neophodne instrukcije o raspodjeli sredstava po osnovu alokacije SDR-a MMF-a

U Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH) su dana 27. kolovoza, u kasnim poslijepodnevnim satima, dostavljene neophodne instrukcije za raspodjelu sredstava po osnovu alokacije SDR-a (specijalnih prava vučenja) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

CBBiH će u skladu s dostavljenim instrukcijama i na temelju Memoranduma o razumijevanju od 30. lipnja 2016. godine, kojim se određuje postupanje institucija u vezi sa njihovim nadležnostima koje proizlaze iz članstva BiH u MMF-u, suglasno propisima u BiH, izvršiti raspodjelu sredstava između Federacije BiH i Republike Srpske u omjeru 2/3 prema 1/3 i iste uplatiti na račune u skladu sa instrukcijama entitetskih ministarstava financija. 

Prema navedenom Federaciji BiH po osnovu alokacije SDR-a od MMF-a pripada iznos od 401.693.566,04 KM (2/3) a Republici Srpskoj iznos od 200.846.783,02 KM (1/3).

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije